fbpx

HUIS
REGELS

 • 01. Terrein: Het betreden van de locatie en de daarbij behorende terreinen geschiedt op eigen risico
 • 02. Schade/Letsel: De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade en/of letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.
 • 03. Organisatie: Alle aanwijzingen van de organisatie en beveiligingsmedewerkers die verband houden met onze huisregels of met eventuele calamiteiten dient u direct op te volgen.
 • 04. Overtredingen: Bij overtreding van het huisreglement zal de organisatie en/of beveiliging u de toegang tot de locatie en de daarbij behorende terreinen ontzeggen.
 • 05. Toegangsbeleid: Het dance-event Jump to the Beat 2019 is toegankelijk vanaf 18 jaar. U dient zich te kunnen legitimeren. Bij overtreding van de drankwet worden boetes verhaald op de overtreder.
 • 06. Hard/Softdrugs: De organisatie heeft het recht bezoekers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren dan wel merkbaar onder invloed zijn van verdovende middelen (hard/softdrugs/lachgas) de toegang tot de locatie en de daarbij behorende terreinen te ontzeggen.
 • 07. Gedrag/Kleding: Het is niet toegestaan zich hinderlijk, provocerend of aanstootgevend te gedragen en/of in aanstootgevende kleding de locatie en de daarbij behorende terreinen te betreden. Dit is ter beoordeling van de organisatie en/of beveiliging.
 • 08. Consumptie: Het is niet toegestaan om eigen drank en of eten mee te nemen binnen de locatie en de daarbij behorende terreinen.
 • 09. Uitgesloten voorwerpen: Het is ten strengste verboden om de volgende zaken mee te nemen binnen de locatie en de daarbij behorende terreinen: Wapens van elke categorie, glaswerk, blikwerk, spuitbussen, vuurwerk, lachgas en middelen uit lijst 1 en 2 van de Opiumwet.
 • 10. Visitatie: U bent verplicht om mee te werken aan een eventuele visitatie indien de beveiliging dit wenst.
 • 11. 18+: Het is jongeren onder de 18 jaar absoluut verboden alcoholische dranken te kopen of te gebruiken. Bij overtreding worden boetes verhaald op de overtreder. De organisatie/beveiliging kan om uw ID vragen.
 • 12. Munten: Consumpties dient u met de daarvoor bestemde munten te betalen. Consumptiemunten worden niet geretourneerd.
 • 13. Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen dient u af te geven bij de organisatie.
 • 14. Nooduitgangen: Het is niet toegestaan om nooduitgangen als normale in- en uitgangen te gebruiken.
 • 15. Strafbaar feit: Bij het constateren van een strafbaar feit worden de bevoegde autoriteiten in kennis gesteld.
 • 16. Klachten: Klachten dient u te melden bij de organisatie.
 • 17. Overig: In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist de organisatie.

GET YOUR TICKETS NOW
AND BE PART OF OUR FIFTH JOURNEY

Wil je meer weten over bussen vanuit heel Nederland?
Regel voor € 18,- p.p. jouw bus door hieronder je opstaplocatie aan te vragen. (voorwaarden: Vervoer)

Bus

Subscribe for the latest updates

Copyright © 2019. All Rights Reserved.