fbpx

HUIS
REGELS

 • 01. Terrein: Betreden van de locatie en de daarbij behorende terreinen geschiedt op eigen risico.
 • 02. Hard/Softdrugs: De organisatie heeft het recht bezoekers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren dan wel merkbaar onder invloed zijn van verdovende middelen (hard/softdrugs) de toegang tot de locatie en de daarbij behorende terreinen te ontzeggen.
 • 03. Kleding: Het is niet toegestaan om in aanstootgevende kleding de locatie en daarbij behorende terreinen te betreden, dit te beoordelen door de organisatie/beveiliging.
 • 04. Schade: De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of geleden schade binnen de locatie en/of op de daarbij behorende terreinen.
 • 05. Calamiteiten: Bij eventuele calamiteiten dient u de aanwijzingen van de organisatie/beveiliging strikt op te volgen.
 • 06. Consumptie: Het is niet toegestaan om eigen drank en of eten mee te nemen binnen de locatie en/of op de daarbij behorende terreinen.
 • 07. Uitgesloten voorwerpen: Het is niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen binnen de locatie en op de daarbij behorende terreinen. Wapens van elke categorie, glaswerk, blikwerk en spuitbussen. Tevens is het ten strengste verboden om in het bezit te zijn van vuurwerk of middelen uit lijst 1 en 2 van de opiumwet.
 • 08. Visitatie: U bent verplicht om mee te werken aan een eventuele visitatie indien de beveiliging dit wenst voor u de locatie en/of de daarbij behorende terreinen betreed.
 • 09. 18+: Het is verboden om alcohol te nuttigen of in het bezit te hebben als u nog geen 18 jaar bent. De organisatie/beveiliging kan om uw ID vragen.
 • 10. Strafbaar feit: Bij het constateren van een strafbaar feit kan en zullen de bevoegde autoriteiten in kennis worden gesteld.
 • 11. Overtredingen: Bij overtreding van het huisreglement kan en zal de organisatie/beveiliging u de toegang tot de locatie en daarbij behorende terreinen ontzeggen.

GET YOUR TICKETS NOW
AND BE PART OF OUR FIFTH JOURNEY

Wil je meer weten over bussen vanuit heel Nederland?
Regel voor € 15,- p.p. jouw bus door hieronder je opstaplocatie aan te vragen.

Bus

Subscribe for the latest updates

Copyright © 2019. All Rights Reserved.